Mateja Kodermac

Mateja Kodermac, dipl. slovenistka
Učiteljica joge in meditacije
Feldenkrais licence – ATM in FI, Milano 2018

www.matejakodermac.si
Urnik
Nova Gorica, Medicinski center Vid
Ulica Vink a Vodopivca 21
PONEDELJEK 17:00
SREDA 18:30