Dr. Moshe Feldenkrais

Dr. Moshe Feldenkrais


Metodo je razvil dr. Moshe

Feldenkrais (1904 – 1984). Bil je aktiven športnik in odličen fizik, inženir in znanstvenik. Bil je spoštovan inštruktor juda in avtor nekaj knjig o tej veščini. Do svojega 50. leta se je ukvarjal predvsem s fiziko, nakar se mu je obnovila stara poškodba kolena in ni mogel več hoditi.


Zdravniki so mu priporočili operacijo kolena, ki pa je ni hotel sprejeti. Poškodba ga ni onesposobila, ko se je zgodila prvič, zato je menil, da njegova trenutna nesposobnost morda ne izvira iz poškodbe same, ampak iz nečesa, kar je storil kot odziv na poškodbo.

Feldenkrais je začel raziskovati, kako uporablja svoja kolena. Začel je z majhnimi, nežnimi gibi, ker je bilo karkoli več, boleče.

Svoj izurjen analitični um je usmeril na vprašanje, kako funkcioniramo kot človeška bitja. Začel se je izobraževati v anatomiji, nevrologiji in sorodnih temah. Pri prenašanju bolečine s mu vsekakor pomagale tudi njegove izkušnje v judu in drugih oblikah gibanja.

Naučil se je ponovno hoditi, brez bolečine. Poleg tega je razvil revolucionarno razumevanje, kako se ljudje učijo in funkcionirajo, kar je postalo osnova metode Feldenkrais. To delo je najprej izrazil v svojem delu Body and Mature Behavior, kasneje pa z drugimi prispevki in poučevanjem.


Feldenkrais se je vedno bolj posvečal svojemu delu z gibanjem, učil na skupinskih lekcijah, ki so pozneje postale lekcije "Ozaveščanje skozi gib" in dajal individualne lekije (Funkcionalna integracija). To je sčasoma postala njegova polna zaposlitev.


Leta 1969 je začel poučevati bodoče učitelje metode - majhno skupino v Tel Avivu. Organiziral je dve šolanji v Združenih državah – v San Franciscu (1975–77) in Amherstu, Massachusetts (1980–83). Do svoje smrti je izobrazil približno 300 učiteljev metode, večinoma iz Združenih držav Amerike.

 

Leta 1977 je bilo ustanovljeno združenje Feldenkrais Guild, ki podpira in zastopa učitelje, ki jih je izobrazil Feldenkrais. Po njegovi smrti je Guild prevzel odgovornost za metodo z akcijami, kot je akreditiranje profesionalnih tečajev, in napisal etični kodeks in standarde poučevanja za učitelje. Ko so se izobrazili novi učitelji in so tudi v drugih državah nastala združenja učiteljev, je Guild omejil svoje delovanje na ZDA in Kanado.

Leta 1992 je bila ustanovljena Mednarodna federacija Feldenkrais kot federacija združenj učiteljev po vsem svetu.